TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
mail: info@trigema.sk

stavebná spoločnosť

Trigema spo. s r.o. je stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008.

Stavebná firma vznikla v roku 1990, v roku 1998 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodným menom Trigema spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

Činnosť spoločnosti je zameraná predovšetkým na vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb ako aj zemných a búracích prác a sadovnícke práce.

Sme stabilizovaná spoločnosť, ktorá za obdobie svojej existencie zrealizovala stavebné práce a stavby v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún na území Bratislavy, ale aj mimo Bratislavu.

Naše dopravno-mechanizačné a personálne vybavenie umožňuje bezproblémové zvládnutie aj väčších stavebných celkov v požadovanej kvalite.