TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2008

Polyfunkčný dom Bosáková-Šusteková – kanalizácia, komunikácie 
Oprava cesty Modra-Harmonia-Zochová chata 
Senec – oprava chodníkov a parkovísk 
Rekonštrukcia kaštieľa Tonkovce – komunikácie a spevnené plochy 
Blatné – komunikácie a chodníky 
Oprava cesty prieťah Častá 
Oprava cesty Jablonové - Pernek 
Nová administratívna budova SPP a.s. – komunikácie, spevnené plochy, asanačné práce, areálová kanalizácia, vodáreň, zemné práce 
Energocentrum v areáli SPP a.s. – búracie práce a stavebné práce 
Preložka Mlynskej ul. v DNV Bratislava – komunikácia, kanalizácia, sadové úpravy 
Rekonštrukcia parkoviska FaF UK, ul. Odbojárov – parkovisko, kanalizácia, prekládka nn káblov 

2008
2008
2008

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998