TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2009

Rekonštrukcia kaštieľa v Tonkovciach – spevnené plochy 
Rezidencia Grunty, Mlynská dolina Bratislava – spevnené plochy, komunikácie 
Realizácia parkovísk a chodníkov v meste Senec 
Komunikácie a spevnené plochy NBC Dlhé Diely 
Rekonštrukcia cesty Ivanka pri Dunaji 
Opravy ciest II. a III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj 
Polyfunkčný dom Bosáková, III.a etapa- kanalizácia, komunikácie, vodovodná príp. 
RAVEN - spevnené plochy 
Pokládka zámkovej dlažby Geologická ul. 
Dunajská Lužná- pokládka dlažby 
Komunikácia Devínska cesta, úsek PROBA 4 
Rekonštrukcia cestnej komunikácie č.III/503 Veľký Biel 
Nová administratívna budova SPP a.s. –oplotenie 
OC Mlyny, Nitra - zámková dlažba 
DSFN Kramáre - pokládka zámkovej dlažby 
Opravy ciest pre Trnavský VÚC 
Penzión Pekná vyhliadka - spevnené plochy 
Voderady - rekonštrukcia Hlavnej ul. 

2009
2009

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998