TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2010

Polyfunkčný dom Bosáková, III.a etapa- kanalizácia, komunikácie, vodovodná príp. 
Zelený dvor, Rovinka - spevnené plochy 
Petit press - komunikácie a kanalizácia 
Mesto Senec - opravy chodníkov 
Hlboká ul. - spevnené plochy 
obec Šintava - revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestravstiev 
Obnova centrálnej časti obce Veľká Mača 
Hladovka - lesné cesty 
Obec Veľká Mača - obnova centrálnej časti obce 
Jánošíková ul., Malacky - komunikácia 

2010
2010
2010
2010

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998