TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2012

Polyfunkčný dom Bosáková, III.b etapa- spevnené plochy 
Hotel Devín, Bratislava - rekonštrukcia spevnených plôch, kanalizácia, reklamný totem, vlajkové stožiare 
Obytný súbor Trnava, Zátvor - vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie 
PTPZ EUROVALLEY, Plavecký Štvrtok - komunikácie 
Výstavba kontajnerového stojiska Mlynarovičova ul., Bratislava 
Pokládka AB koberca Nemčice - Topoľčany 
Sweedspan, Malacky - komunikácie a spevnené plochy 
Baliareň korenín, Pata - spevnené plochy 
Oprava komunikácií a chodníkov, Mesto Senec 
ZOO Bratislava Dino park - oprava dlažby 
ZOO Bratislava - terénne úpravy, oplotenie, kontajnerové státia, oprava striech, kontajnerové státia 

2012
2012
2012
2012

Ukončené projekty podľa rokov

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998