TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2014

Dunajské predmestie - vodovod, plynovod, kanalizácia, komunikácie

Jakubovo nám. - spevnené plochy

Vodotika – Lužná ul. - odstránenie betónových plôch a objektov, zemné a výkopové práce

Obytný dom Mirador - kanalizácia, oporné múry, komunikácie, chodníky

Porsche Inter Auto - rozšírenie komunikácie, oporný múr, parkoviská

Tatra residence – Kivikko - komunikácie, parkoviská, chodníky

Villinky - komunikácie

IBV nad Holím vrchom - komunikácie

ZOO Bratislava - oprava komunikácií a chodníkov

OS Lužná - zemné práce, odvodnenie, výkop základov

Letisko Bratislava - parkovisko

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998