TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2016

Administratívny komplex Rosum - spevnené plochy

ZOO Bratislava - výbeh vlka európskeho

Polyfunkčný objekt Lužná ul. "C" - spevnené plochy, vodovod, kanalizácia

Skladovací areál Sv. Jur - rozšírenie cesty II/502, účelová komunikácia

Jurská ul., - rekonštrukcia komunikácie

Tatra residence Kivikko - prístupová komunikácia, parkoviská, chodníky

LPS SR Bratislava - prístupová komunikácia

Rezidencia Blumentál - spevnené plochy

Eurovalley - komunikácie, vodovod, plynovod, vsakovací systém

Ukončené projekty / 2016
Ukončené projekty / 2016
Ukončené projekty / 2016

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998