TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2017

Obchodné centrum II. Podunajské Biskupice - komunikácie, spevnené plochy, predĺženie odbočovacieho pruhu

Súkromný športový klub Devín - areálové komunikácie a spevnené plochy

Pri Kuchajde - spevnené plochy

Revitalizácia parčíka Bosáková - Šusteková ul. - spevnené plochy

Polyfunkčný súbor New Stein - spevnené plochy

PTPZ Eurovalley - komunikácie a inžinierske siete

Rozšírenie chodníka pred MV SR - Pribinova ul., Bratislava

Ukončené projekty podľa rokov

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998