TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2001

Slovenské telekomunikácie – spevnené plochy 
PEREX – základy pre tlačiarenskú linku 
MZV SR – spevnené plochy 
Hviezdoslavovo námestie. – zemné práce 
PosAm Bratislava – parkovisko 
ČS LPG OMW Lamač – zakladanie pod nádrže 
Študentské domovy Ľ. Štúra 
Okresná prokuratúra Bratislava V. – búracie práce, spevnené plochy 
Novostavba SND – spevnené plochy, kanalizácia 

2001
2001

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998