TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2005

Výrobný areál firmy PONGRATZ – spevné plochy, komunikácie 
ZOO Bratislava – oprava oplotenia 
Baliareň a sušiareň ovocia Hlohovec- oplotenie, sadové úpravy 
FTVŠ UK Bratislava – pokládka zámkovej dlažby , mini futbalové ihrisko 

2005
2005

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998