TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
tel.:02/45522234
mail: info@trigema.sk

Ukončené projekty

2006

Pressburgcentrum Bratislava - kolektor, rekonštrukcia parkoviska, spevné plochy, búracie práce, rekonštrukcia vrátnice 
ZOO Bratislava – chovné zariadenie pre mačkovité šelmy 
ZOO Bratislava , odber vody z toku Vydrica - vodojem 
Rekonštrukcia hangáru letisko Kuchyňa- kanalizácia, spevnené plochy 
Výrobný areál spoločnosti PHOENIX – komunikácie a spevnené plochy, areálový vodovod pitný, areálový rozvod plynu, podklady pod haly 
Letisko M.R. Štefánika - parkoviská, kanalizácia, spevnené plochy 
Novostavba SND – spevnené plochy, komunikácia, vonkajšia kanalizácia 
STU BA - spevnené plochy, komunikácie 

2006
2006
2006
2006
2006
2006

Ukončené projekty podľa rokov

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998