TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
mail: info@trigema.sk

Kontakt

Trigema spol. s r.o.

Lenardova 12
851 01 Bratislava

IČO:35737841
DIČ:2020211138

tel.:

e-mail: info@trigema.sk

výstavba pozemných komunikácií, inžinierskych sieti, kanalizácií, parkovísk a chodníkov, oporných múrov