TrigemaTrigema
stavebná spoločnosť so zavedeným systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
kontakt na nás

Trigema spol. s r.o.,
Lenardova 12, 851 01 Bratislava

IČO:35737841 | DIČ:2020211138
mail: info@trigema.sk

Stavebná činnosť

Spoločnosť TRIGEMA spol. s r.o. realizuje stavby:

  • Inžinierskych sieti
  • Kanalizácií
  • Pozemných komunikácií
  • Parkovísk a chodníkov
  • Oporných múrov
  • Opravy pozemných komunikácií
  • Výstavba ihrísk
  • Búracie práce
  • Sadovnícke práce